Головна » Технології

Технології

techКомпанія «Е.Т.Е» займається впровадженням очисних споруд та споруд водопідготовки під ключ, а саме: проектуванням, будівництвом, виготовленням, монтажем, гарантійним і сервісним обслуговуванням. Досвід компанії “E.T.E” та індивідуальний підхід до кожного Замовника забезпечує вирішення проблем в напрямках водопідготовки та очистки стічних вод для автономних об`єктів, промислових об’єктів, автомийок та дощових вод з мінімальними капіталовкладеннями, але не зменшенням якості кінцевого результату. В будь-якому сегменті, починаючи від металургії, молокозаводів, маслозаводів та закінчуючи текстильною промисловістю, ми можемо дати потенційному Замовнику економічно обґрунтовані пропозиції по водопідготовці та очистці стічних вод (власні технології).

Технологія «УМКА-БІО»

УМКА-БІОТехнологія «УМКА-БІО» відноситься до способів очищення господарсько-побутових стічних вод та доочищення попередньо очищених виробничих стічних вод біологічними методами в умовах їх нерівномірного надходження.

Особливістю технології «УМКА-БІО» являється те, при постійному поверненню активного мулу в аеротенк, підтримується значно більша його концентрація (3,0 – 4,5 г/л).  Позитивним наслідком цієї особливості є покращення якості очистки стічних вод. В установках передбачено наявність динамічного рівня, що дозволяє забезпечити очищення стічних вод до нормативних значень як при мінімальних надходженнях так і при залпових скидах. Також за рахунок наявності динамічного рівня передбачається економія електроенергії, що споживається повітродувками без погіршення якості очищеної води. (При залпових скидах установка працює на повну потужність, а в умовах мінімального надходження в режимі елергозаощадження).

Використання даної конструкції установки дозволяє збільшити окислювальну потужність аеротенку до 30% і забезпечити розділення висококонцентрованої мулової суміші. Це дозволяє забезпечити необхідну якість очищених стічних вод в системі аеротенк-вторинний відстійник і зменшити об’єми аеротенка приблизно на 30%.

Спосіб та пристрій очищення стічних вод на установках «УМКА-БІО» захищено правами інтелектуальної власності – патент України на Винахід № 116322 «Спосіб очищення стічних вод та пристрій для його реалізації».

Технологія «УМКА-ORGANIC»

umka-woolТехнологія «УМКА-WOOL» відноситься до способів очищення стічних вод від барвників, і може використовуватися для деструкції барвників аніонного і катіонного типів органічного та неорганічного походження в стічних водах підприємств текстильної, целюлозно-паперової промисловості тощо. Технологію УМКА-WOOL» також можна застосовувати для очищення стічних вод від виробництва пестицидів, гербіцидів та для очищення фільтратів звалищ ТПВ.

У зв’язку з тим, що в реальних умовах навіть на протязі однієї робочої зміни стічні води фарбувального цеху одного підприємства можуть значно відрізнятися за співвідношенням органічних та неорганічних барвників, в технології «УМКА-WOOL» передбачено автоматичне регулювання витрат хімічних реагентів в залежності від складу стічних вод.

Особливістю технології «УМКА-WOOL», є те що її використання забезпечує не лише знебарвлення стічних вод, а і їх очищення до нормативних значень не залежно від коливань забруднюючих речовин у стоках протягом доби (чи іншого періоду).

Також основна перевага технології «УМКА-WOOL» – це низька вартість експлуатації у порівнянні із іншими технологіями.

Технологія «УМКА-WOOL»

Для очистки стічних вод з вмістом іонів важких металів ТОВ «Е.Т.Е» розроблена та втілена в життя комплексна технологія очищення багатокомпонентних стічних вод для видалення та знешкодження їх компонентів з врахуванням специфічності їх властивостей та концентрацій. Рішення для очистки стічних вод від йонів важких металів «УМКА-STEEL» (Технічні умови ТУ У 25.6-38674771-005:2015), які містяться в промивній воді і концентрованих розчинах гальванічного виробництва та виробництва підприємств машинобудівництва.

Очищення стічних вод гальванічного виробництва і скорочення надходження гальванічних відходів в навколишнє середовище є важливим завданням нашої організації. З метою забезпечення стабільної роботи споруд і підвищення ефекту очистки, передбачається комбінований спосіб очистки стічних вод. Даний спосіб використовує методи  фізико-хімічного перетворення, гідродинамічного осадження та фільтрації.

Переваги застосування даної технології:

 • Забезпечує очистку промивних вод до норм повторного використання в технологічному процесі для приготування ванн;
 • Дозволяє отримати відносно малу кількість відходів, які за складом, фізико-хімічними та механічними властивостями придатні до утилізації;
 • Компактне розміщення водоочисного устаткування, скоротивши протяжність комунікацій, кількість арматури, насосів і допоміжного обладнання;
 • Дозволяє отримати значний економічний і соціальний ефект.

«УМКА-PRESS»

Установки типу «УМКА-PRESS» – це інноваційні пристрої для переробки органічних та неорганічних відходів 1-3 класу безпеки осаду, що утворюється в процесі очищення стічних вод, а також органічних відходів з високою концентрацією ХПК (наприклад фільтрат із звалищ ТБО).

Установки типу «УМКА-PRESS» – це установки зневоднення осаду, що в залежності від складу стічних вод можуть виконуватися в наступних конфігураціях:

 • фільтр-прес рамний (касетний);
 • стрічковий фільтр-прес;
 • шнековий фільтр-прес.

Установки «УМКА-PRESS» призначені для зневоднення осадів стічних вод, розділення суспензій, зневоднення кеку, як господарсько-побутового характеру так і від різноманітних галузей промисловості до мінімальної вологості  (до 75%).

Сфери застосування установки «УМКА-PRESS»:

 • осад стічних вод;
 • фільтрат з полігонів ТБО;
 • концентрат зі установок промислової водопідготовки (наприклад з установок зворотного осмосу).

Установка «УМКА-БІО» у модульному виконанні

ТОВ «Е.Т.Е» пропонує виготовлення очисних споруд господарсько-побутових стічних вод у наземному виконанні.

Основне технологічне обладнання установки «УМКА-БІО» (обладнання денітрифікатора, аеротенка, вторинного відстійника, аеробного стабілізатора осаду, піско-уловлювача, тощо) монтується в наземну ємність, що встановлюється на спеціальному фундаменті.

Стінки ємкості виготовляється із металевих оцинкованих кілець, внутрішній шар стінок і дна ємності є непроникним і непромокальним та виконаний із мембранної плівки.

Допоміжне технологічне обладнання установки (повітродувки, блок зневоднення осаду, блок механічного очищення стоків) встановлюється в технологічній будівлі контейнерного типу. Побутова (адміністративно-побутова) будівля також влаштовується в приміщенні контейнерного типу.

Переваги:

 • Складання модульної конструкції установки «УМКА-БІО» і її встановлення потребує декілька робочих днів, чим досягається значна економія часу на встановлення. В залізобетонному виконанні час встановлення аналогічних очисних займає в 3-5 разів більше часу
 • До переваги запропонованого виконання установки «УМКА-БІО» можна віднести також те, що таку систему можна встановлювати, за необхідністю, в будь-яку пору року, і при будь-якому рівні ґрунтових вод (в тому числі і високому), без необхідності виконання додаткових земляних робіт.
 • Дане виконання установки «УМКА-БІО» захищено Патентом України на корисну модель № 132510.

Установки очищення стічних та дощових вод з вмістом нафтопродуктів, СПАВ, жирів «УМКА-OIL»

Установка «УМКА-OIL» дозволяє очищати стічні води від емульгованих та колоїдних мінеральних масел, зважених часток та поверхнево-активних речовин.  Очищена вода придатна для повторного використання очищеної води або для скиду її в систему каналізації. Наша технологія розроблена та спрямована на використання процесів і апаратів, виключаючи або мінімально використовуючи в процесі очистки хімічні реагенти. Це дозволяє без накопичення солевмісту створювати системи повторного використання на технологічні потреби до 95% очищеної води. Дані рішення реалізовані в установці «УМКА- OIL», яка є сертифікована в Україні та виготовляється згідно ТУ У 42.2-38674771-001:2015.

Сфера застосування установок «УМКА-OIL»:

 • очищення та оборотне водопостачання стічних вод автомийок;
 • очищення дощових вод автостоянок та парковок;
 • очищення дощових та талих вод аеропортів, портів, вокзалів тощо.
 • Очищення дощових та талих вод від територій промислових підприємств.
ПЕРЕДЗВОНІТЬ МЕНІ
+
Передзвоніть мені!