Без категорії

Методи очищення стічних вод

Стічні води можна очищати за допомогою багатьох методів та пристроїв. Для того, щоб обрати потрібний метод, необхідно враховувати склад забруднень стоку,  необхідність подальшого використання води та виділені при очистці речовини.

Стічні води та як вони класифікуються

До стічних відносяться води, що використані на побутові, виробничі, а також інші потреби  та забруднені при цьому додатковими домішками, які привели до зміни первісного хімічного складу і фізичних властивостей.

Залежно від походження та якісної характеристики домішок, стічні води поділяються на три основні категорії:

  • господарсько-побутові,
  • виробничі (промислові);
  • атмосферні (дощові).

До господарсько-побутових слід віднести води, що надходять від  кухонь, душових, туалетів, лазень, пралень, їдалень, лікарень, а також господарські води, які отримують при митті приміщень. Вони утворюються  від громадських і житлових будівель, а також і від побутових приміщень промислових підприємств. За природою забруднень вони можуть бути фекальні, які забруднені переважно фізіологічними відходами.

До виробничих стічних вод належать води, які були використані в технологічному процесі і тепер мають невідповідність до вимог по якості,  їх потрібно видалити з водопровідно-каналізаційних систем підприємства. Сюди слід віднести також води, що відкачуються при видобутку корисних копалин (вугілля, нафти, руди н ін.)на поверхню землі

Атмосферні стічні води – це результат випадання атмосферних опадів. Вони поділяються на дощові і талі, що утворюються при таненні льоду і снігу. Дощовий стік має відмінну особливість – епізодичність і різку нерівномірність. При митті і поливанні вулиць та дренажів утворюються по якісній характеристиці забруднюючих домішок близькі до дощових вод, які видаляються разом з ними.

Характеристика забруднень

Стічні води відрізняються за характером, а також концентрацією забруднень.

Від теплоелектростанцій та котелень відводяться води з пом’якшувачами, що містять продукти корозії, мастильні та нафтові плями. Синтетичні поверхнево-активні речовини мають негативний вплив на розвиток фітопланктону.

До особливо токсичних належать стічні води металургійних підприємств, гальванічних цехів. Граничнодопустимі концентрації свинцю, ртуті, марганцю, цинку, нікелю, кадмію у таких стоках можуть перевищувати показники у 2-5 тис. разів.

При проведенні хімічної обробки полів, лісових насаджень, садів, городів у воду потрапляють пестициди.

Господарсько-побутові стоки ведуть до біологічного забруднення води – це може визвати виникнення у людей інфекційних захворювань, наприклад, холери, гепатиту, тифу. Дуже небезпечними є пункти санітарної обробки спецодягу, білизни, стічні води від лікарень, оскільки такі стоки можуть містити гельмінтози – збудників глистових захворювань. Через органічні забруднення у воді зменшується вміст кисню, що веде до загибелі водних організмів та фітопланктону. Надлишок таких речовин як азот та фосфор приводить до цвітіння води, порушення біологічної рівноваги у водоймах.

До стоків також можуть попадати радіоактивні речовини, які викликають іонізацію води, а це, в свою чергу, негативно на розвиток живих організмів. Окрім цього, риби та планктон наділені здатністю до накопичення радіоактивних ізотопів. Вживання такої риби небезпечне для людей.

Щоб запобігти негативному впливу забруднення стічних вод затверджені нормативними документами умови до спуску таких вод і існують способи очищення вод.

Методи очистки стічних вод

Існує на даний час шість основних груп методів очистки стоків:

  • механічні,
  • фізичні,
  • фізико-механічні,
  • хімічні,
  • фізико-хімічні,
  • біологічні.

Послідовність використання різних методів – схема очистки, буде залежати від того, який стан забруднення, склад та якість забруднювачів.

Механічна очистка передбачає відстоювання стоків в спеціальних резервуарах та відокремлення нерозчинних домішок від освітленої води. Домішки утилізуються або фільтруються за допомогою фільтрів.

Фізичні методи – це випаровування з метою кристалізації розчинених у воді речовин. При застосуванні магнітного поля зменшується кількість нерозчинних осадів, відбувається їх розрихлення.

Фізико-механічні методи об’єднують у собі застосування механічних пристроїв та використання законів фізики. Сюди відноситься: флотація, ультрафільтрація, гіперфільтрація або зворотний осмос, електродіаліз.

Хімічні методи відрізняються від попередніх тим, що відбувається зміна хімічного складу речовин: водорозчинні сполуки перетворюються у газоподібні або нерозчинні, які в подальшому відокремлюються або утилізуються. Ці методи потребують використання хімічних реактивів, є затратними, економічно невигідними.

Більш ефективними являються фізико-хімічні методи, до яких відносяться: коагуляція, флокуляція, екстракція, іонний обмін, сорбція, абсорбція, адсорбція, хемосорбція.

Біологічні методи – це використання спеціальних штамів, різних мікроорганізмів, які поглинають певні речовини, наприклад, важкі метали або нафтопродукти. Процес відбувається за участю або без участі повітря: аеробних або анаеробних мікроорганізмів.

 

Залишити відповідь