Головна » Реконструкція очисних споруд

Реконструкція очисних споруд

Актуальною проблемою для більшості невеликих міст, сіл та смт є існуючі очисні споруди (зазвичай: КУ-100, КУ-200, КУ-400, Ку-500 і т.д.) термін експлуатації яких вже більше 50 років (реконструкція очисних споруд за цей час, здебільшого, або не проводилася або приводилася лише частково).  Більшість таких очисних споруд є застарілими і не виконують своїх основних функцій – очистки  господарсько-побутових стічних вод.  У зв’язку з чим відбувається забруднення навколишнього середовища неочищеними стічними водами (особливо поверхневих водних об`єктів).

Неправильна експлуатація очисних споруд  та закінчення гарантійного терміну основного обладнання призводять погіршення показників якості очищеної води. Даний тип очисних споруд потребує негайної модернізації або реконструкції.

Реконструкція очисних споруд – рішення

Першим кроком у реконструкції  є обміри та обстеження стану існуючих очисних споруд для визначення масштабів руйнування.

Після даного етапу ТОВ “Е.Т.Е” розробляє проектну документацію по реконструкції очисних споруд з супроводом її узгодження в експертних організаціях.

Основні проблеми існуючих очисних споруд та ряд заходів, що пропонує виконати ТОВ “Е.Т.Е” для їх рішення:

Будівельна частина

Проблема Рішення
Аварійний стан основних залізобетонних та металевих  конструкцій (ємностей, резервуарів) Виконування ремонтно-відновлювальних робіт залізо-бетонних та металевих конструкцій (резервуарів). Нанесення гідроізоляційного покриття на внутрішні частини існуючих залізобетонних конструкцій (первинні відстійники, аеротенки, вторинні відстійники). Нанесення антикорозійного покриття на існуючі металеві конструкції
Зношеність технологічних трубопроводів та запірної арматури Демонтаж та заміна технологічних трубопроводів та запірної арматури на сучасні та довговічні
Пошкодження та неналежний стан решіток, піскоуловлювачів, мулових майданчиків, відстійників, тощо Заміна решіток на комбіновані блоки механічного очищення. Реконструкція існуючих піскоуловлювачів із утворенням в їх конусній частині зваженого шару піску для покращення його видалення. Виведення з експлуатації мулових майданчиків. Заміна технологічного обладнання відстійників
Занедбаний стан допоміжних будівель (адміністративної будівлі, каналізаційних насосних станцій, тощо). Виконання ремонтно-відновлювальних робіт допоміжних будівель на підставі дефектних актів
Зруйновані або в неналежному стані зовнішні мережі Реконструкція зовнішніх мереж
Велика площа розміщення очисних споруд

Зменшення площі очисних споруд без погіршення якості очищеної води

Компактність розміщення очисного обладнання, при цьому скоротивши довжини комунікацій, кількість арматури, насосів та допоміжного обладнання. Оптимізація площі розміщення очисних споруд шляхом виведення з експлуатації існуючих мулових карт (майданчиків)

Технологічна частина

Проблема Рішення
Технологічне обладнання пошкоджене та/або не експлуатується (компресори, насосне обладнання, і т.п). Як наслідок очисні споруди працюють не на повну потужність або з низькою якістю очищення води. Заміна технологічного обладнання (піскоуловлювачі, вторинні відстійники, фільтри доочищення, денітрифікатори, тощо) на обладнання виробництва ТОВ «Е.Т.Е», що виготовляються згідно ТУ У 42.2-38674771-002:2015. Типові установки цих комплексів дозволені до використання і мають висновки державної санітарно-епідеміологічної експертизи МОЗ України за № 05.03.02-07/53401 від 03.12.2015р.

Комплектація очисних споруд сертифікованим технологічним обладнанням провідних Європейських виробників (насоси, повітродувне обладнання, аератори, дегідратори, комбіновані блоки механічного очищення, блок знезараження очищених стічних вод, тощо).

Вище перераховані рішення забезпечать функціонування станції на повну потужність із отриманням очищеної води з нормативними показниками

 Низька енергоефективність (затрачають велику кількість електроенергії) повітродувного  обладнання  Збільшення енергоефективності станції за рахунок заміни технологічного обладнання та встановлення динамічного рівня на очисних. (При залпових скидах система повітродувного обладнання працює на повну потужність, а при мінімальних лише на половину потужності).
Застаріла технологія очищення стічних вод, що не дозволяє отримати якість очищеної води до нормативних показників  Модернізація технології очищення стічних вод відповідно сучасних методів очистки (патент України на винахід №116322), що забезпечить отримання якості очищення стічної води до норм скиду в ґрунтовий потік або водний об’єкт
Не вирішено питання з осадом. Відсутня система зневоднення осаду, занедбаний стан та переповнення мулових майданчиків, які крім того займають велику площу  Зменшення об’ємів відходів у 2-3 рази в порівнянні з традиційними схемами. Зневоднення утворюваного осаду до 75% для можливості його вивозу на ТБО, що дозволить вивести з експлуатації існуючі мулові майданчики (карти).
Відсутня або досить примітивна система автоматизації очисних, що веде за собою необхідність у великій кількості обслуговуючого персоналу та неможливість безперебійної роботи станції при виникненні будь яких несправностей чи аварійних ситуацій Встановлення сучасної системи автоматизації очисних споруд.  Встановленням GPRS-модулів для можливості здійснення дистанційного контролю та управління всіх технологічних процесів, що забезпечить  безперебійну роботу станції в аварійних ситуаціях та дозволить  зменшити кількість необхідного обслуговуючого персоналу.
Відсутня система знезараження очищених стічних вод, що призводить до потрапляння патогенних мікроорганізмів у ґрунтові води  Встановлення сучасних систем знезараження очищених стічних вод.

 

Капітальний ремонт очисних споруд в с. Воля-Висоцька

по вул. Жовківського р-ну Львівської обл. зі зменшенням

продуктивності до 50м3/добу. (Фото: до і після).

Реконструкція очисних споруд  КУ-200 с.

Лопатин продуктивністю 100 м.куб/добу. (Фото: до і після).

ПЕРЕДЗВОНІТЬ МЕНІ
+
Передзвоніть мені!