Головна » Полігони твердих побутових відходів

Полігони твердих побутових відходів

Очисні споруди для очищення дренажних вод (фільтрату) звалищ

Полігони складування ТПВ є об’єктами високого екологічного ризику забруднення навколишнього природного середовища. Основним фактором, що визначає негативний вплив полігонів захоронення ТПВ, є інфільтрація в межах площі складування відходів дренажної води, що виділяється зі звалищного тіла в процесі складування, ущільнення і розкладання відходів – звалищного фільтрату. Протягом життєвого циклу полігону ТПВ фільтрат є постійним джерелом забруднення підземних вод. Надходження в водоносні горизонти фільтрату на площі полігонів ТПВ з подальшою міграцією речовин може призводити до негативної трансформації якості підземних вод на значних територіях.

Пропоновані до впровадження комплексні очисні споруди призначені для очищення дренажних вод звалищ ТВП, що характеризуються як концентровані багатокомпонентні розчини, надзвичайно широкої хімічної природи.

Пропоновані технічні рішення комплексного очищення концентрованих стічних вод забезпечують глибоке очищення фільтраційних вод звалищ. На міські звалища надходять сотні тон відходів побутового і промислового походження, а також осади, що утворяться при очищенні стічних вод. У зв’язку з наявністю токсичних речовин, водоохоронні нормативи не дозволяють сумісне централізоване очищення фільтрату звалищ з міськими стоками.

Відомо, що фільтрат в значній мірі визначає якість води в підземних джерелах. У зв’язку з цим актуальними є розробки по створенню спеціальних станцій по переробці – очищенню фільтраційних вод звалищ.

Впровадження очисних споруд дозволить:

–    очистити фільтраційні (дренажні) води до гранично-допустимих показників для скиду у водойму рибогосподарського користування 2-ої категорії;

 

–    одержати якість очищеної води, що дозволить використовувати її для різних технічних цілей (полив зелених насаджень, мийка автотранспорту та інше).

Переваги застосування даного комплексу:

– висока ефективність очищення;

– простота експлуатації й обслуговування;

– маловідходність;

– компактність;

– дистанційний контроль;

– екологічна безпека.

Технологія очищення  дренажних вод (фільтрату) звалищ

Технологія очищення стічних вод звалищ – це комплексна технологія, що включає поєднання блоків механічного, фізико-хімічного та біологічного очищення (кількість блоків залежить від складу фільтрату, місцевих умов і вимог до якості очищеної види). Поєднання вище зазначених блоків, забезпечує проходження наступних процесів:

  1. Видалення нерозчинних компонентів, високомолекулярних з’єднань і розчинних низькомолекулярних компонентів у нерозчинній формі (солей гідроксидів), а також окислення органічних речовин до безпечних продуктів і знезараження води.
  2. Видалення основної концентрації аміаку.
  3. Доочищення від аміаку і розчинних компонентів, що визначають токсичність.
  4. Зневоднення та знезараження осаду.

Впровадження даної технології дозволяє очистити фільтра до гранично-допустимих концентрацій скиду в рибогосподарську водойму 2 категорії і отримати якість очищеної води, яка придатна для використання для різних технологічних цілей (полив зелених насаджень, мийка автотранспорту та ін.).

Показники очищення фільтрату

ПЕРЕДЗВОНІТЬ МЕНІ
+
Передзвоніть мені!