Головна » Очистка стічних вод для промислових підприємств » Очисні споруди для підприємств харчової промисловості

Очисні споруди для підприємств харчової промисловості

Очисні споруді для підприємств харчової промисловості

Очисні споруді для підприємств харчової промисловості  є обовязковою необхідністю для харчової промисловості. Харчова промисловість – складова агропромислового комплексу, до якої входить декілька десятків галузей. За вартістю виробленої продукції (понад 21%) вона є однією із провідних галузей промисловості України. Стічні води від підприємств харчової промисловості можуть містити досить великий спектр забруднень – розчини, що утворюються в процесі виробництва (кров, сироватка, казеїн, розсіл, тощо) і емульсійні суміші (жири, масла, білки).  В зв’язку з цим, для написання техніко-комерційної пропозиції підбору очисних споруд  для підприємств харчової промисловості,   зазвичай потрібно зібрати досить багато специфічної інформації.

ТОВ «Е.Т.Е» пропонує комплексні рішення  очисних  споруд для підприємств харчової промисловості УМКА-ORGANIC:

  • м’ясопереробні підприємства,
  • молокопереробні підприємства;
  • масло-заводи;
  • кондитерські виробництва;
  • макаронні заводи;
  • пив-заводи;
  • спирт-заводи;
  • консервні заводи;
  • підприємства з фасування та переробки фруктів та овочів тощо.

Технологія ТОВ «Е.Т.Е»  очисних  споруд  для підприємств харчової промисловості

Стічні води підприємств однієї галузі виробництва можуть значно відрізнятися одне від одного від  виду сировини та кількості, асортименту готового товару, використання допоміжних добавок, тощо, тому підбір системи очищення стічних вод кожного окремого підприємства, зазвичай потребує індивідуального підходу. Технологія очищення стічних вод харчових підприємств, зазвичай включає комбінацію наступних етапів, кількість і виконання яких змінюється в залежності від складу стічних вод, їх кількості та вимог до якості очищеної води:

харчова промисловістьБлок механічного очищення  – видалення крупних домішок, жироуловлення, усереднення. На даному етапі забезпечується видалення крутних механічних забруднень (залишків волокон, сміття, тощо) за допомогою спеціальних пристроїв (решітки, сита, дробарки, тощо). Усереднювач застосовується для вирівнювання нерівномірного потоку стічних вод, а також для усереднення концентрацій забруднень, що утворюються від різних технологічних процесів.

Блок фізико-хімічного очищення  – реагентна обробка, флотація. Даний етап очищення виробничих стічних вод включає обробку химическими реагентами забезпечується в реакторах, при підтриманні високого рН середовища та постійним насиченням озоном. Відділення утвореного завису флотацією, забезпечується на флотаторах, при дозуванні хімічного реагенту для укрупнення завису. Додаткове насичення флотованого шламу повітрям створює сприятливі умови для сорбування органічних з’єднань.

Блок біологічного доочищення  – аеротенки, біофільтри при скиді очищених стоків у водойму (дренаж). В аеротенках та біофільтрах відбувається процес біологічної очистки стоків, а саме – окислення органічних забруднень та переведення сполук азоту в нітратну форму. Для цього використовується активний мул, котрий являє собою біоценоз мікроорганізмів – мінералізаторів, здатних сорбувати на своїй поверхні й окисляти в присутності кисню органічні речовини стічної рідини.

Блок доочистки  – фільтр- відстійник(при потребі). Для доочистки використовується фільтр-відстійник з фільтрувальним завантаження.

Блок знезараження води. Знезараження очищеної води за допомогою озону або хлоруванням.

Блок зневоднення осаду (дегідратори, фільтр-преси). В процесі очищення стічних вод утворюється осад, що надходить в ємкість накопичення осаду, звідки подається  на фільтр-прес, який дозволяє отримати осад вологістю 75 %. Зневоднений осад складується в контейнер і підлягає вивозу в місця встановлені органами санітарно-епідеміологічної служби.

ТОВ «Е.Т.Е» виконує функції як генерального проектувальника, так і генерального підрядника, впроваджуючи об’єкти «під ключ».

Технологічна схема – очисні споруди для харчової промисловості

Очисні споруді для підприємств харчової промисловості

ПЕРЕДЗВОНІТЬ МЕНІ
+
Передзвоніть мені!