Головна » Очистка стічних вод для нафтогазових комплексів

Очистка стічних вод для нафтогазових комплексів

Станції для очистки підтоварної води від нафтогазових свердловин

При видобутку нафти свердловинним методом разом з сирою нафтою з надр землі витягуються пластові води. Об’ємна витрата пластових вод, в залежності від якості родовища, може становити від 100 до 600% об’ємної витрати видобутої нафти. Після очищення пластових вод від нафти і твердих частинок ці води можна знову закачувати в нафтовий поклад, щоб підтримувати в пласті певний тиск, що сприяє примусовому вилученню нафти.

Залежно від віку і місцевих геологічних умов на більшості діючих родовищ необхідно закачувати в пласт п’яти-шестиразовий обсяг води, в порівнянні з обсягом видобутої нафти.

Вимоги до концентрації забруднюючих речовин у воді, що закачується в пласт є наступними:

–    нафтопродукти – 10 мг/л;

–    механічні домішки – 20 мг/л;

–    рН – 6-8;

–    БПК – 0,05 мг/л;

–    колоїдні частинки – 0 мг/л.

Основою технології очищення даної категорії стоків є комбінація, що включає: попередню механічну очистку (видалення піску, нерозчинних домішок, руди), наступну фізико-хімічну очистку, та доочистку шляхом фільтрування.

 

1.    Технологія очистки станцій для очистки підтоварної води від нафтогазових свердловин

Блок видалення нафтопродуктів. Підтоварні води надходять в піско-нафто вловлювачі – установки розділені на секції. Послідовно проходячи через секції з підтоварних вод видаляється нафтова плівка та нерозчинні крупні домішки (руда, пісок, сміття, тощо).

Блок фізико-хімічного очищення . Попередньо очищені підтоварні води подаються на блок фізико-хімічного очищення, а саме на першу його ланку – змішувач, в який дозуються хімічні реагенти з блоку приготування та дозування реагентів.Зі змішувача вода поступає на флотатори. Флотатори забезпечують локальну очистку стічних вод від основних видів забруднень: жирів, масел (нафтопродуктів), завислих речовин, органічних домішок та інших забруднень. Флотація – спосіб очищення, що передбачає видалення забруднень за допомогою бульбашок повітря. Спливаючи, бульбашки захоплюють частини домішок (нафтопродуктів) і виносять їх на поверхню води, утворюючи там плівку або пінний шар, який потім знімається спеціальними пінозбираючими механізмами (скребками).

Блок доочищення (фільтрування).Завершальним етапом очищення води до норм закачування в пласт є доочищення на фільтрувальних установках. Фільтрувальні системи зі спеціальним модифікованим пінополістирольним фільтрувальним завантаженням забезпечують видалення з рідини зважених частинок нафти та механічних домішок з вмістом декілька грам на міліграм води.

Отримана на виході очищена вода відповідає вимогам для закачування у нафтові пласти.

Блок зневоднення осаду. Флотошлам з флотатора відводяться в ємкість осаду, звідки подається на блок зневоднення осаду. Зневоднений осад вивозиться в місця відведені органами місцевого самоврядування, та погоджені санітарно-епідеміологічною службою та управлінням екології та природних ресурсів.

Впровадження пропонованої технології дозволяє:

▪ здійснити очищення води до норм закачування в підземні пласти;

▪ здійснити стабілізацію й часткове знесолення води, що очищується, без використання додаткового обладнання;

▪ мінімально використати хімічні реагенти;

▪ одержати відносно малу кількість твердих відходів, які по складу, фізико-хімічним і механічним властивостям придатні до утилізації;

▪ компактно розмістити водоочисне обладнання, скоротивши протяжність комунікацій, кількість арматури, насосів і допоміжного устаткування;

▪ вирішити екологічні проблеми, оскільки всі відходи (рідкі, тверді, газоподібні) повністю нетоксичні;

▪ одержати значний економічний і соціальний ефект.

З огляду на підвищення вимог до якості підземних вод, пропонована технологія очищення є конкуренто здатною по економічних, технологічних, експлуатаційних і екологічних показниках.

    Зворотній зв'язок

    ПЕРЕДЗВОНІТЬ МЕНІ
    +
    Передзвоніть мені!