Головна » Очисні споруди для текстильної промисловості

Очисні споруди для текстильної промисловості

текстильна промисловістьТекстильна промисловість характеризується наявністю стічних вод, що надходять від різних технологічних операцій виробництва, і мають складний хімічний склад. Стічні води текстильної промисловості характеризуються наявністю зважених речовин, сульфатів, хлоридів, сполук фосфору і азоту, нітратів, заліза, цинку, хрому, нікелю, а також агресивних речовин (ЛСАР). Основними забруднюючими речовинами стічних вод текстильних підприємств є барвники анионного і катіонного типів органічного та неорганічного походження. Компанія ете пропонує комплексні рішення для очисні споруди для текстильної промисловості

Комплексні рішення для очистки стічних вод від текстильної промисловості УМКА-WOOL

Технологічні процеси на підприємствах текстильної промисловості дуже різноманітні, в зв’язку з чим концентрації домішок, що містяться в виробничих стічних водах, і їх якісний склад можуть варіюватися в широких межах. Стічні води утворюються при переробці сировини (вовни, льону, бавовни), відбілюванні і фарбуванні волокон, їх посиленні клейкими речовинами, хімічній обробці і т.д.

Стічні води текстильних виробництв (текстильна промисловість) містять залишки волокон, грязьові частки, реагенти, поверхнево-активні речовини, барвники та інші забрудники. Кількість забруднюючих речовин в стічних водах залежить від типу тканин, що виготовляються (натуральні або синтетичні), технології забарвлення, розчинності реагентів і барвників у воді.

Очисні споруди для текстильної промисловості – Технологічна схема ТОВ «Е.Т.Е»

Технологія очищення стічних вод від барвників для деструкції барвників аніонного і катіонного типів органічного та неорганічного походження в стічних водах підприємств текстильної, целюлозно-паперової промисловості тощо захищена патентом України на Винахід (заявка № а 2018 08069 “Спосіб знебарвлення стічних вод”).

Дана технологія також застосовна для очищення стічних вод від виробництва пестицидів, гербіцидів та для очищення фільтратів звалищ ТПВ. Технологія очистки виробничих стічних вод “УМКА-WOOL” базується на використанні комбінації фізико-хімічних (обробка-хімічними реагентами, флотація), механічних (усереднення, фільтрування) та біологічних (аеробне окислення) методів.

Блок механічної  передочистки. На даному етапі забезпечується видалення крутних механічних забруднень (залишків волокон, сміття, тощо) за допомогою спеціальних пристроїв (решітки, сита, дробарки, тощо).

Блок усереднення. Усереднювач застосовується для вирівнювання нерівномірного потоку стічних вод, а також для усереднення концентрацій забруднень, що утворюються від різних технологічних процесів.

 

Блок фізико-хімічного очищення. Даний етап очищення виробничих стічних вод включає обробку реагентами забезпечується в реакторах при підтриманні високого рН середовища та постійним насиченням озоном. Відділення утвореного завису флотацією, забезпечується на флотаторах, при дозуванні хімічного реагенту для укрупнення завису. Додаткове насичення флотованого шламу повітрям створює сприятливі умови для сорбування органічних з’єднань.

Блок біологічного (аеробне) очищення. В біофільтрах відбувається деструкція білків, жирів, вуглеводів, поверхнево-активних речовин, аміака, аміно- і амідо – сполук бактеріями та простішими, які знаходяться як в іммобілізованому, так і у вільно плаваючому стані.

Блок механічного  доочищення. Фільтрування очищених стічних вод через фільтрувальну засипку для забезпечення найкращого ступеню освітлення стічних вод від залишкових завислих речовин та надлишкової біологічної плівки.

Блок зневоднення осаду.  Осад, що утворюється в процесі очищення стічних вод направляється на зневоднення на установку “УМКА-PRESS”. Зневоднений осад має вологість 75% та підлягає утилізації.

Якість очищеної води дозволяє використовувати її  для подальшого повторного використання у виробництві або скиду в рибогосподарську водойму II категорії.

Таке поєднання методів очистки стічних вод нівелює недоліки кожного з методів, що дозволяє ефективно проводити очистку, інтенсифікувати процеси біологічного перетворення речовин шляхом регулювання фізико-хімічних властивостей розчину.

ТОВ «Е.Т.Е» виконує функції як генерального проектувальника, так і генерального підрядника, впроваджуючи об’єкти «під ключ».

    ПЕРЕДЗВОНІТЬ МЕНІ
    +
    Передзвоніть мені!