Головна » Очищення стічних вод від гальванічного виробництва

Очищення стічних вод від гальванічного виробництва

Очищення стічних вод від гальванічного виробництва

Гальванічне виробництво прийнято вважати чи не найбільш небезпечним джерелом, що негативно впливає на стан навколишнього середовища. Основна небезпека загрожує різним водойм, як підземним, так і поверхневим. При такому виробництві утворюється багато стічних вод, які і представляють максимальний рівень загрози. Ця вода характеризується вмістом великої кількості домішок важких металів, має, здебільшого, лужний склад, а також включає різноманітні високотоксичні з’єднання. Компанія ЕТЕ пропонує комплексні рішення для очищення стічних вод від гальванічного виробництва. Гальваніка – електролітичне осадження тонкого шару металу на поверхні будь-якого металевого предмету для захисту його від корозії, підвищення зносостійкості, запобігання від цементації, в декоративних цілях і т. д.

 

Зазвичай виділяють наступні стадії фізико-хімічного процесу гальванічної обробки поверхні:

– Промивання і травлення

– Гальванічне виробництво (нанесення захисного покриття)

Основним компонентом стічних вод гальванічних виробництв є промивні води, які у великих кількостях використовуються у виробництві.

З іонів важких металів, що знаходяться в стічних водах, найбільш поширеними є хром, нікель і мідь.

Очищення стічних вод від гальванічного виробництваДля очистки  стічних вод з вмістом іонів важких металів розроблена і використовується комплексна технологія очищення багатокомпонентних стічних вод для видалення та знешкодження їх компонентів з врахуванням специфічності їх властивостей та концентрацій. Рішення для очистки стічних вод від йонів важких металів «УМКА-STEEL» (Технічні умови ТУ У 25.6-38674771-005:2015), які містяться в промивній воді і концентрованих розчинах гальванічного виробництва та виробництва підприємств машинобудівництва.

Очищення стічних вод від гальванічного виробництва і скорочення надходження гальванічних відходів в навколишнє середовище є важливим завданням нашої організації. З метою забезпечення стабільної роботи споруд і підвищення ефекту очистки, передбачається комбінований спосіб очистки стічних вод, що використовує методи  фізико-хімічного перетворення, гідродинамічного осадження та фільтрації.

Технологічна схема очищення стічних вод від гальванічного виробництва

 

Блок накопичення та усереднення висококонцентрованих розчинів. Відпрацьовані концентровані стоки (висококонцентровані розчини), що періодично зливаються з ванн накопичуються у відповідній ємкості, де встановлено мішалку для перемішування висококонцентрованих розчинів. У накопичувачі відбувається усереднення за витратою та концентраціями, накопичення та взаємонейтралізація висококонцентрованих стоків.

Блок накопичення та усереднення промивних розчинів. Кислотно-лужні промивні води надходять в накопичувач промивних вод (поз.4), куди також дозуються висококонцентровані стоки.

Блок основного очищення. Для основного очищення використовується електрокаогулятор. Пасивація електродів електрокоагулятора змінює електропровідність стоків. Розпасивація електродів електрокоагулятора здійснюється шляхом промивки його кислим реагентом. З електрокоагулятора, стоки надходять на установку «УМКА-STEEL».

В установку УМКА-STEEL»  дозуються хімічні реагенти. В установці відбувається переведення основної маси органічних та неорганічних забрудників у нерозчинну форму та їх гравітаційне осадження. Контроль дозування (періодичність та кількість) хімічних реагентів відбувається за допомогою датчиків рН та Еh. В останній секції установки відбувається відфільтровування залишкових забруднень.

Блок зневоднення осаду (дегідратори, фільтр-преси). В процесі очищення стічних вод утворюється осад, що надходить в ємкість накопичення осаду, звідки подається  на фільтр-прес, який дозволяє отримати осад вологістю 75 %. Зневоднений осад складується в контейнер і підлягає вивозу в місця встановлені органами санітарно-епідеміологічної служби.

 

Переваги застосування даної технології:

– Забезпечує очистку промивних вод до норм скиду в каналізаційну мережу або повторного використання в технологічному процесі для приготування ванн;

– Дозволяє отримати відносно малу кількість відходів, які за складом, фізико-хімічними та механічними властивостями придатні до утилізації;

– Компактне розміщення водоочисного устаткування, скоротивши протяжність комунікацій, кількість арматури, насосів і допоміжного обладнання;

– Дозволяє тримати значний економічний і соціальний ефект;

– Повна автоматизація процесу.

    Зворотній зв'язок

    ПЕРЕДЗВОНІТЬ МЕНІ
    +
    Передзвоніть мені!