Головна » Очищення стічних вод спиртового виробництва

Очищення стічних вод спиртового виробництва

Компанія ЕТЕ  пропонує комплексні рішення  для очищення стічних вод спиртового виробництва. Для отримання харчового спирту заводи спиртової промисловості використовують в якості вихідної сировини зернові культури, картопля і продукти переробки буряка.

Технологією отримання спирту передбачено отримання на виході 1 л неочищеного спирту і 12-13 л. барди – побічного технологічного продукту. Рідина (суспензія) світло-коричневого кольору із запахом зерна або іншої сировини. Вміст сухих речовин у барді становить 3-8 % Барда складається, в основному, з білка, мікроелементів, клітковини і дріжджової маси.

Барда характеризується як висококонцентрований багатокомпонентний розчин (суспензія) з високим вмістом органічних забруднень (ХСК – 60 000 -120000 мг/л), мінеральних речовин (фосфати, нітрати, сульфати, сульфати, Ca, K – і сполуки, що мають токсичну дію на різні мікроорганізми, деякі з них є ксенобіотиками) та важких металів (Cr, Cu, Ni, Zn), а також низьким рН (орієнтовно 4,0 – 5,5). Виробничі стічні води характеризуються як концентровані багатокомпонентні водні розчини (суспензія) з підвищеним вмістом забруднюючих речовин, тому водоохоронні нормативи не дозволяють їх скидання в каналізаційну мережу, а також у відкриті водойми без попереднього очищення.

Технологія очищення стічних вод від спиртового виробництва

Технологія очищення даного виду стоків, являється комбінацією, що включає наступні блоки:

Блок усереднення та розділення фаз. Оскільки барда являється суспензією, першим блоком очисних споруд є блок усереднення та розділення барди на фази: кек – тверда складова та фугат – рідка складова. Для розділення барди на фази використовують спеціальні пристрої (апарати вихрового струму, центрифуги, декантери тощо). Також для інтенсифікації процесу, дозуються хімічні реагенти

Тверду фазу (кек) можна використовувати в якості кормів для худоби, добрив або вивозитися на полігон ТПВ (при потребі встановлюють блок додаткового зневоднення або осушування).Рідка фаза (фугат) направляється на очисні споруди.

Блок фізико-хімічного очищення  – реагентна обробка, флотація. Даний етап очищення виробничих стічних включає обробку реагентами. Забезпечується в реакторах при підтриманні високого рН середовища та постійним насиченням озоном. Відділення утвореного завису флотацією, забезпечується на флотаторах, при дозуванні хімічного реагенту для укрупнення завису. Додаткове насичення флотованого шламу повітрям створює сприятливі умови для сорбованих органічних з’єднань.

Блок біологічного доочищення  – аеротенки, біофільтри при скиді очищених стоків у водойму (дренаж). В аеротенках та біофільтрах відбувається процес біологічної очистки стоків, а саме – окислення органічних забруднень та переведення сполук азоту в нітратну форму. Для цього використовується активний мул, котрий являє собою біоценоз мікроорганізмів – мінералізаторів, здатних сорбувати на своїй поверхні й окисляти в присутності кисню органічні речовини стічної рідини.

Очищення стічних вод спиртового виробництва

ТОВ «Е.Т.Е» виконує функції як генерального проектувальника, так і генерального підрядника, впроваджуючи об’єкти «під ключ».

    Зворотній зв'язок

    ПЕРЕДЗВОНІТЬ МЕНІ
    +
    Передзвоніть мені!