Головна » Станція очистки стічних вод молокопереробного підприємства (ТМ “Злагода”)

Станція очистки стічних вод молокопереробного підприємства (ТМ “Злагода”)

ТОВ «Е.Т.Е» було проведено поставка обладнання, монтаж та підключення каналізаційної насосної станції з блоком попередньої очистки на базі установки «УМКА-ORGANIC» продуктивністю 1500 м3/добу на ПрАТ «Комбінат «Придніпровський»  Торгова марка «Злагода».

Характеристика стічної води: стічна вода молокопереробних підприємств

Скид очищеної води: в канализацію

Проектом передбачено влаштування  каналізаційної насосної станції із вбудованим блоком попередньої очистки виробничих  стічних вод від ПрАТ «Комбінат «Придніпровський» (ТМ Злагода) із впровадженням енергозберігаючих технологій та блоком зневоднення осаду.

Стічні води молокопереробного підприємства належать до категорії концентрованих за органічними забруднювачами. Вони утворюються під час миття тари, технологічного обладнання, приміщень та забруднюються залишками молока, продуктами його переробки, миючими засобами тощо.

Запроектована технологія очистки стічних вод базується на використанні комбінації  механічних та фізико-хімічних методів обробки  стічних вод.

Таке поєднання методів очистки стічних вод нівелює недоліки кожного з методів, що дозволяє ефективно проводити очистку, інтенсифікувати процеси біологічного перетворення речовин шляхом регулювання фізико-хімічних властивостей розчину.

Етапи впровадження станції очистки стічних вод

Назва етапу, обладнання Процеси
Механічна обробка (усереднювач та жироуловлювач) Оскільки, стічні води молокопереробної промисловості характеризуються високою нерівномірністю їх якісного складу, коливань значень рН технологічною схемою передбачено усереднення. Жироуловлвюач забезпечує затримання жирових фракцій та нерозчинних речовин.
Фізико-хімічна обробка(змішувач, флотатор, блок напірної флотації, реагентне господарство) Флотаційне розділення, яке відбувається в флотаторі дозволяє забезпечити високий ефект освітлення стічних вод, а також одночасно зниження БПК стічних вод та видалення поверхнево-активних речовин (ПАР). Таке поєднання методів очистки стічних вод нівелює недоліки кожного з методів, що дозволяє ефективно проводити очистку, інтенсифікувати процеси біологічного перетворення речовин шляхом регулювання фізико-хімічних властивостей розчину.
 Зневоднення осаду(ємкість осаду, полімерна станція, дегідратор, герметичний контейнер) Після флотатора вологість  осаду становить  96%, а після дегідратора – 75%. Для кращого ущільнення осаду відбувається  дозування флокулянту в установку зневоднення.  Зневоднений осад скидається в герметичний контейнер та вивозиться по мірі накопичення.
ПЕРЕДЗВОНІТЬ МЕНІ
+
Передзвоніть мені!