Головна » Очисні споруди пивоварні (станція очищення стічних вод від пивоварні)

Очисні споруди пивоварні (станція очищення стічних вод від пивоварні)

В минулому році ТОВ «Е.Т.Е. АКТИВ» реалізувало ще один об’єкт по очищенню виробничих стічних вод від пивоварні (очисні споруди пивоварні).

 

Характеристика стічних вод

Процес виробництва пива відноситься до періодичних виробництв, тому для нього характерні так звані «залпові скиди». Реакція pH стічної води теж досить значно коливається, але в цілому залишається нейтральною. Під час залпових скидів стічна вода збагачується відпрацьованими миючими та дезінфікуючими розчинами, тому показник pH може перевищити 8,5.

Стічні води пивоварних заводів мають наступний приблизний склад забруднюючих компонентів: залишки готового продукту, ячмінної дробини, паростки солоду, частки хмелю. Найбільш забруднені стічні води виходять від замочування зерна, екстракції хмелю, відмивання дріжджів.

Згідно із завданням на проектування кількість стічних вод складає:

–        Виробничих: 0,96 тис. м3/рік, середньодобова витрата – 4 м3/добу, середньогодинна витрата – 0,83 м3/год;

–        Господарсько-побутових: 0,36 тис. м3/рік, середньодобова витрата – 1,5 м3/добу, середньогодинна витрата – 0,125 м3/год.

Показники якості очистки

Основні методи, які використані для очистки виробничих стічних вод

Запроектована технологія очистки виробничих стічних вод (очисні споруди пивоварні) базується на використанні механічних (усереднення, відстоювання, фільтрування), хімічних (реагентна обробка) та біологічних (аеробне окислення) методів.

Прийняті технологічні рішення базуються на основі засад нормативної літератури, а саме ДБН В.2.5-75:2013 «Каналізація. Зовнішні мережі та споруди», Патенту на винахід №116322 «Спосіб очищення стічних вод та пристрій для його реалізації», Технічних умов на установку очищення виробничих стічних вод «УМКА-ORGANIC» ТУ У 42.2-38674771-010:2019 та Технічних Умов на установку очищення господарсько-побутових стічних вод «УМКА-БІО» ТУ У 42.2-38674771-002:2015 зміни №1, №2 та забезпечать необхідну ступінь очистки стічних вод при мінімальних експлуатаційних затратах.

Попереднє усереднення виробничих стічних вод проводиться в усереднювачі.

Відстоювання виробничих стоків разом із реагентною обробкою відбувається в зблокованій установці «УМКА-ORGANIC», що включає в себе хімічний реактор та ємності реагентів.

Біологічна очистка очищених виробничих стоків та господарсько-побутових стічних вод проходить в аеробних біореакторах установки «УМКА-БІО»,  де відбувається деструкція білків, жирів, вуглеводів, поверхнево-активних речовин, аміаку, аміно- і амідосполук бактеріями та найпростішими, які знаходяться як в іммобілізованому, так і у вільно плаваючому стані.

Знезараження стічних вод відбувається озоном, що подається від озонатора в систему озонування відстійника установки «УМКА-БІО».

Блок обробки осаду включає в себе ємність осаду для накопичення осаду, що утворюється в процесі роботи установки «УМКА-ORGANIC». По мірі накопичення осад підлягає відкачуванню асенізаційною машиною та вивезенню в місця відведені органами місцевого самоврядування, погоджені санітарно-епідеміологічною станцією та управлінням екології та природних ресурсів.

ПЕРЕДЗВОНІТЬ МЕНІ
+
Передзвоніть мені!