Головна » Очисні споруди для м’ясокомбінату
Очисні споруди для м’ясокомбінату

Очисні споруди для м’ясокомбінату

Компанія ЕТЕ пропонує впровадження очисні споруди для м’ясокомбінату   «УМКА-ORGANIC». Стічні води  м’ясопереробних  підприємств характеризуються завищеним вмістом:

  • полідисперсних систем, які можуть містити такі  забруднення, як жир,  кров, шерсть, гній,  залишки кормів (канига),  миючі засоби, солі,  нерозчинні мінеральні  компоненти;
  • характеризуються високими показниками  БСК, ХСК, зважених  речовин, жирів,  сполук азоту.

Замовник : ТМ «МАРШАЛОК»

Рік впровадження: 2018

Вид діяльності: Реалізація ковбасної, м’ясної та кондитерської продукції, сирів, а також заморожених напівфабрикатів.

Продуктивність : 50 м.куб/добу

Конструктивне розміщення: Надземний варіант в будівлі

Підібране обладнання: УМКА-ORGANIC

Скид очищеної води: в каналізацію

М’ясопереробне підприємство «МАРШАЛОК» (м Біла Церква), яка займається виробництвом і оптовою реалізацією ковбасної, м’ясної та кондитерської продукції, сирів, а також заморожених напівфабрикатів. Cтанція попередньої очистки виробничо-побутових стічних вод перед скидом в систему каналізації м. Біла Церква на об`єкті „Реконструкція та розширення нежитлової будівлі під цех по виробництву ковбасних виробів по вул. Гайок, 222-б в м. Біла Церква, Білоцерківського р-ну Київської обл. потужністю 50 м3/добу.

Впровадження очисні споруди для м’ясокомбінату виконується в дві черги:

– перша черга – “Блок основного очищення продуктивністю 35 м.куб/добу”;

– друга черга – “Блок доочистки з метою зменшення солевмісту продуктивністю 15   м.куб/добу “.

Основні методи, які використані для очистки стічних вод

Запроектована технологія очистки стічних вод від ковбасного цеху базується на використанні комбінації фізико-хімічних, механічних (фільтрування) та біологічних (анаеробне та аеробне окислення) методів. Використання даної технології забезпечить збереження якості оточуючого середовища при дотриманні вимог ДБН В.2.5-75:2013.

Фізико-хімічне передочищення, яке включає: обробку реагентами (коагулянтом, флокулянтом, їдким натрієм) та поділ зависі флотацією, забезпечує умови утворення флотошламу до окислення органічних забруднень і процесів нітрифікації. Утворення частинок нерозчинних з’єднань, в т.ч. гідроксоз’єднань, забезпечують додатковий ефект очищення за рахунок сорбційних процесів. Насичення флотованого шламу повітрям створює сприятливі умови для сорбованих органічних з’єднань.

В біофільтрах проходить деструкція білків, жирів, вуглеводів, поверхнево-активних речовин, аміака, аміно- і амідо – сполук бактеріями та простішими, які знаходяться як в іммобілізованому, так і у вільно плаваючому стані.

Таке поєднання методів очистки стічних вод нівелює недоліки кожного з методів, що дозволяє ефективно проводити очистку, інтенсифікувати процеси біологічного перетворення речовин шляхом регулювання фізико-хімічних властивостей розчину.

 

ПЕРЕДЗВОНІТЬ МЕНІ
+
Передзвоніть мені!