Головна » Станція очищення стічних вод від виробництва шпону

Станція очищення стічних вод від виробництва шпону

очищення стічних вод від виробництва шпону

На сьогоднішній день галузь виробництва будівельних матеріалів, зокрема в даному випадку шпону, стрімко розвивається, поступово виходячи на європейські ринки.

Однією з основних вимог для виходу Української (як і для решти країн) продукції на європейські ринки є її екологічність – відсутність негативного впливу на навколишнє середовище, в тому числі і неочищеними стоками.

В Україні, також діють нормативи, що забороняють скидання неочищених стічних вод як на комунальні очисні споруди так і в навколишнє середовище (ґрунтовий потік, водойму, біоплато, тощо).

Як зазначено в “Правилах приймання стічних вод до систем централізованого водовідведення”(зареєстровано від 15.01.2018р. за №56/31508), на об’єктах споживачів, де здійснюються виробничі процеси визначені Додатком №1 цих правил (зокрема це стосується і виробництва шпону) повинні бути локальні очисні споруди для попереднього очищення стічних вод перед скиданням їх до системи централізованого водовідведення та очищення стічних вод.

Технологія очищення стічних вод від виробництва шпону

ТОВ “Е.Т.Е” – науково-виробнича фірма, яка постійно працює над удосконаленням існуючих технологій очищення стічних вод та розробленням нових.

Зокрема минулого року, група наших технологів та лаборантів (отримавши відповідний запит від виробника шпону) розробила та успішно втілила в життя технологію очищення стічних вод від виробництва шпону.

Завдання було досить важким, оскільки стічні води від даного підприємства характеризуються наявністю : залишків деревини, клейових сумішей, лако-фарбних виробів, тощо, та містять перевищення забруднюючих речових у таких позиціях: сульфати, зважені речовини, забарвленість, БСК, ХСК і т.д. Але опираючись на багаторічний досвід в очищенні подібних за складом виробничих стічних вод (деревообробні, текстильні, целюлозно-паперові, хімічні та інші галузі промисловості), ми розробили технологію очищення стоків від виробництва шпону, що дозволяє забезпечити необхідну їх ступінь очистки при мінімальних експлуатаційних затратах.

Опис технологічної схеми (очищення стічних вод від виробництва шпону)

Технологія очистки виробничих  стічних вод базується на використанні механічних (усереднення, відстоювання, фільтрування), хімічних (реагентна обробка) та біологічних (аеробне окислення) методів.

Прийняті технологічні рішення базуються на основі засад нормативної літератури, а саме ДБН В.2.5-75:2013 «Каналізація. Зовнішні мережі та споруди», Патенту на винахід №116322 «Спосіб очищення стічних вод та пристрій для його реалізації», Технічних умов на установку очищення виробничих стічних вод «УМКА-ORGANIC» ТУ У 42.2-38674771-010:2019 та Технічних Умов на установку очищення господарсько-побутових стічних вод «УМКА-БІО» ТУ У 42.2-38674771-002:2015 зміна №1

Технологічна схема включає наступні блоки:

  1. Усереднення стічних вод за витратою та концентрацією, вирівнювання значення рН.
  2. Фізико-хімічне очищення на установці “УМКА-ORGANIC”, що поєднує в собі дозування хімічних реагентів, відстоювання та фільтрування.
  3. Біологічне доочищення на установці “УМКА-БІО” (в наземному виконанні), де відбувається деструкція білків, жирів, вуглеводів, поверхнево-активних речовин, аміаку, аміно- і амідосполук бактеріями та найпростішими, які знаходяться як в іммобілізованому, так і у вільно плаваючому стані. Знезараження очищеної води.
  4. Блок обробки осаду. Зневоднений осад вологістю 75% скидається в контейнери та по мірі накопичення підлягає вивезенню в місця відведені органами місцевого самоврядування, та погоджені санітарно-епідеміологічною станцією та управлінням екології та природних ресурсів.

Очищена і знезаражена вода може повторно використовуватись у виробництві, а надлишок її скидається в дренажну траншею.

ПЕРЕДЗВОНІТЬ МЕНІ
+
Передзвоніть мені!