Головна » Очищення стічних вод для м’ясопереробного підприємства
Очищення стічних вод для м’ясопереробного підприємства

Очищення стічних вод для м’ясопереробного підприємства

У 2018 році до нас звернулася компанія з Івано-Франківської області  ТМ “Іванковецькі ковбвси – ІКО”, що займається м’ясо переробкою  з проблемою очищення стічних вод для м’ясопереробного підприємства.

Основною характеристикою стічних вод даного підприємства являється високий вміст жиру (майже 6000 мг/л) та органічних речовин (ХСК – 5984 мг/л, БСК5 – 3160 мг/л).

Виробничі стічні води підприємства належать до категорії концентрованих за органічними забруднювачами. Вони утворюються під час миття тари, технологічного обладнання, приміщень та забруднюються залишками тваринного походження та миючими засобами тощо.

Для очищення даного типу стічних вод було підібрано комбіновану технологію, що включає в себе: попередню механічну очистку, фізико-хімічну очистку та біологічну доочистку. ТОВ “Е.Т.Е” реалізували станцію очищення стічних вод для м’ясопереробного підприємства.

Технологія очищення стічних вод

Механічне очищення

Спочатку стічні води поступають в жироуловлювач з системою перемішування, де відбувається затримка жирових фракцій та нерозчинних речовин. Також, в цьому році схему було доповнено нашим ноу-хау – автоматичною грабельною решіткою АГРУ, що забезпечує видалення зі стоків механічних домішок.

Основною перевагою установки АГРУ є те, що крім звичайних механічних домішок вона забезпечує видалення ще й ниток та шнурівок, якими перев’язують ковбасні вироби, а це дозволяє вберегти від поломок насосне обладнання.

грабельна решітка

Усереднення та передочистка

Оскільки, стічні води м’ясопереробної промисловості характеризуються високою нерівномірністю їх якісного складу і витрат, коливання значень рН технологічною схемою передбачено усереднення. В якості усереднювача використовується існуючий проміжний колодязь, де відбувається усереднення стічних вод по концентрації та подається лужний реагент для стабілізації рН. Усереднені стічні води насосом рівномірно подаються в денітрифікатор, де під дією аеробних мікроорганізмів (нітрифікуючих бактерій) відбувається окислення азоту амонійних солей. Внизу денітрифікатора знаходиться насос системи перемішування. Денітрифікація відбувається в дві стадії.

Фізико-хімічне очищення

Після денітрифікації стоки потрапляють на фізико-хімічний блок (флотаційну установку «УМКА–FLO»), який включає в себе змішувач, флотатор, блок напірної флотації, реагентне господарство.

Флотаційне розділення дозволяє забезпечити високий ефект освітлення стічних вод, а також одночасно зниження БПК стічних вод та видалення поверхнево-активних речовин (ПАР).

Білогічне доочищення

Після флотаційної установки «УМКА–FLO» попередньо очищена вода подається на  блок біологічної очистки (установки «УМКА–БІО»). Біологічна очистка стічних вод проходить в аеротенках установки «УМКА-БІО», де відбувається деструкція білків, жирів, вуглеводів, поверхнево-активних речовин, аміаку, аміно- і амідосполук бактеріями та найпростішими, які знаходяться як в іммобілізованому, так і у вільно плаваючому стані.

Очищена стічна вода відводиться в біоплато.

 Зневоднення осаду

Блок обробки осаду включає в себе стабілізацію осаду в аеробному стабілізаторі та зневоднення на фільтр-пресі. На виході після фільтр-преса зневоднений осад має вологість 75-80% і менше. По мірі накопичення зневоднений осад вивозиться на міський полігон ТПВ відповідно до укладеної угоди.

ПЕРЕДЗВОНІТЬ МЕНІ
+
Передзвоніть мені!