Головна » Очисні споруди для м’ясопереробних підприємств (птахофабрик)

Очисні споруди для м’ясопереробних підприємств (птахофабрик)

ТОВ «Е.Т.Е» пропонує комплекс очисних споруд для очищення стічних вод від підприємств м’ясопереробної промисловості (в т. ч. птахофабрик) «УМКА-ORGANIC» (приміщення утримування тварин перед убоєм, обвалочні цехи, ковбасні заводи, забійні цехи, підприємства по переробці м’яса та м’ясопродуктів).

Стічні води від м’ясопереробного підприємства (із забійним цехом та цехом обвалки включно) характеризуються завищеним вмістом: полідисперсних систем, які містять такі забруднення, як жир, кров, шерсть, гній, залишки кормів (канига), миючі засоби, солі, нерозчинні мінеральні компоненти.

Зазвичай такі стічні води характеризуються високим вмістом БСК, ХСК, зважених речовин, жирів, сполук азоту, тощо.

Слід відмітити, що на різних м’ясопереробних підприємствах витрати і забрудненість загального стоку значно коливаються, і залежать від прийнятої технології виробництва.

Джерела утворення та характеристика стічних вод м’ясокомбінату

Технологія очищення стічних вод

Найбільш ефективне очищення стічних вод комбінатів по переробці м’яса досягається за бопомогою багатоетапних методів. Кількість етапів може змінюватися в залежності від характеру забруднень (складу стічних вод), але, здебільшого, їх послідовність є наступною:

 • механічне очищення (відділення каниги, крупних домішок, піску, шерсті, пір’я, тощо);
 • попереднє біологічне очищення (анаеробне очищення від крові);
 • фізико-хімічне очищення (розділення фаз шляхом хімічної активації, відстоювання, фільтрування, флотація);
 • біологічне доочищення (аеробне доочищення від біологічних включень);
 • знезараження.
Індивідуальний підхід ТОВ “Е.Т.Е” до кожного об’єкту (детальне вивчення джерел утворення стоків конкретного підприємства, лабораторне дослідження стічних вод, влаштування очисних споруд в існуючих приміщеннях та/або наявних підземних ємностях) забезпечує підбір технології очищення стічних вод, що дозволяє очистити стоки до необхідних норм скиду.

Переваги комплексу очисних споруд

 • низькі експлуатайні витрати (мінімальна витрата реагентів);
 • одержання якості очищеної води, що  дозволить її скид в міську каналізацію  або у ґрунтовий потік, рибо-господарську водойму;
 • мінімальна площа розміщення,  можливість встановлення обладнання  в існуючій будівлі;
 • стабільність якості очищення  незалежно від коливань витрати та концентрацій  забруднюючих речовин;
 • простота в експлуатації, низька енергоємність роботи станції, відсутність транспортуючих трубопроводів, що значно підвищує надійність станції;
 • повна автоматизація технологічного процесу;
 • дистанційний контроль і керування.
ПЕРЕДЗВОНІТЬ МЕНІ
+
Передзвоніть мені!