Головна » Очисні споруди для целюлозно-паперової промисловості

Очисні споруди для целюлозно-паперової промисловості

Home / Очисні споруди для целюлозно-паперової промисловості

До целюлозно-паперової промисловості відносяться не лише целюлозні і паперові підприємства, але і картонні та деревопереробні підприємства. Спільним для стічних вод вищеперерахованих підприємств є те, що зазвичай їм характерна наявність волокнистих речовин. Об’єми стічних вод залежать від виду та обсягів виробництва продукції, технології, режиму роботи, наявності локального (цехового) очищення, типу водокористування (пряме, замкнуте, обігове). Склад стоків целюлозно-паперових підприємств, може відрізнятися на кожному окремому підприємстві в залежності від: типоряду продукції, що виготовляється, прийнятих технологічних процесів на підприємстві, виду матеріалів та добавок і т. д. Компанія ЕТЕ пропонує очисні споруди для підприємства целюлозно-паперової промисловості та їх комплексні рішення.

Стічні води целюлозно-паперового виробництва  містять:

 • волокна целюлози, паперу;
 • наповнювачі, барвники, латекси, емульсії;
 • клейкі речовини і т.д;

 

 • різноманітним забарвленням;
 • великим вмістом органічних та неорганічних домішок, змулених речовин, ;
 • специфічним запахом.

Таким чином, стічні води целюлозно-промислової галузі не відповідають вимогам якості для скиду в каналізаційну мережу, і тим більше до скиду в навколишнє середовище.

ТОВ «Е.Т.Е» пропонує впровадження очисні споруди для целюлозно-паперової промисловості,  що дозволить отримати очищену стічну воду, що відповідає якості її повернення у виробництво або до якості скиду у грунтовий потік (водойму).

 

Комплексні рішення очисних споруд для целюлозно-паперової промисловості УМКА-ORGANIC

Технологічна схема – очисні споруди для целюлозно-паперової промисловості

Очисні споруди для підприємства целюлозно-паперової промисловості

 Блок механічної передочистки. На даному етапі забезпечується видалення крупних механічних забруднень (залишків волокон, сміття, тощо) за допомогою спеціальних пристроїв (решітки, сита, дробарки, тощо).

Блок усереднення. Усереднювач застосовується для вирівнювання нерівномірного потоку стічних вод, а також для усереднення концентрацій забруднень, що утворюються від різних технологічних процесів.

Блок фізико-хімічного очищення. Даний етап очищення виробничих стічних включає обробку реагентами забезпечується в реакторах при підтриманні високого рН середовища та постійним насиченням озоном. Відділення утвореного завису флотацією, забезпечується на флотаторах, при дозуванні хімічного реагенту для укрупнення завису. Додаткове насичення флотованого шламу повітрям створює сприятливі умови для сорбованих органічних з’єднань.

Блок біологічного очищення. В біофільтрах відбувається деструкція білків, жирів, вуглеводів, поверхнево-активних речовин, аміака, аміно- і амідо – сполук бактеріями та простішими, які знаходяться як в іммобілізованому, так і у вільно плаваючому стані.

Блок механічного доочищення. Фільтрування очищених стічних вод через фільтрувальну засипку для забезпечення найкращого ступеню освітлення стічних вод від залишкових завислих речовин та надлишкової біологічної плівки.

Блок зневоднення осаду.  Осад, що утворюється в процесі очищення стічних вод направляється на зневоднення на установку “УМКА-PRESS”. Зневоднений осад має вологість 75% та підлягає утилізації.

ТОВ «Е.Т.Е» виконує функції як генерального проектувальника, так і генерального підрядника, впроваджуючи об’єкти «під ключ».

  Зворотній зв'язок

  ПЕРЕДЗВОНІТЬ МЕНІ
  +
  Передзвоніть мені!