Головна » Очистка стічних вод підприємств агропромислового комплексу

Очистка стічних вод підприємств агропромислового комплексу

Home / Очистка стічних вод підприємств агропромислового комплексу

агрокомплексНа сьогоднішній день необхідність повернення води у виробництво і її природній кругообіг, потребують пильної уваги до методів її очищення. Згідно чинних санітарних норм необхідно здійснювати очищення стічних вод від різноманітних забруднень, що утворюються в технологічних процесах промислових підприємств агропромислового комплексу, а саме: ферм по вирощуванню великої рогатої худоба, свиней, птиць, м’ясо і молоко переробних підприємств, харчових виробництв і підприємств переробки напівфабрикатів від масел, жирів, зважених речовин і т.д.

Наше підприємство має великий досвід в проектуванні і будівництві систем очищення стічних вод даних підприємств.

Стічні води агропромислового комплексу зазвичай характеризуються перевищенням наступних забруднюючих речовин: зважені речовини, азот загальний, фосфор, хлориди, жири, ХСК та БСКпов.

В стічних водах наявні різноманітні домішки: пісок, глина, сміття (механічні забруднення, розчинені солі (хімічні забруднення, бактерії і віруси (біологічні забруднення). В залежності від складу застосовують різні методики очищення стічних вод.

Комплексна технологія очищення стічних вод агрокомплексів, в залежності від складу стічних вод та вимог до якості очищених стічних вод поєднує у собі наступні етапи:

Блок механічної  передочистки. На даному етапі забезпечується видалення крупних механічних забруднень (залишків волокон, сміття, тощо) за допомогою спеціальних пристроїв (решітки, сита, дробарки, тощо).

Блок усереднення. Усереднювач застосовується для вирівнювання нерівномірного потоку стічних вод, а також для усереднення концентрацій забруднень, що утворюються від різних технологічних процесів.

Блок фізико-хімічного очищення. Даний етап очищення виробничих стічних включає обробку реагентами забезпечується в реакторах при підтриманні високого рН середовища та постійним насиченням озоном. Відділення утвореного завису флотацією, забезпечується на флотаторах, при дозуванні хімічного реагенту для укрупнення завису. Додаткове насичення флотованого шламу повітрям створює сприятливі умови для сорбованих органічних з’єднань.

Блок біологічного (аеробне) очищення. В біофільтрах відбувається деструкція білків, жирів, вуглеводів, поверхнево-активних речовин, аміака, аміно- і амідо – сполук бактеріями та простішими, які знаходяться як в іммобілізованому, так і у вільно плаваючому стані.

Блок механічного  доочищення. Фільтрування очищених стічних вод через фільтрувальну засипку для забезпечення найкращого ступеню освітлення стічних вод від залишкових завислих речовин та надлишкової біологічної плівки.

Блок зневоднення осаду.  Осад, що утворюється в процесі очищення стічних вод направляється на зневоднення на установку “УМКА-PRESS”. Зневоднений осад має вологість 75% та підлягає утилізації.

Підібрана технологія очищення стічних вод, що включає комбінацію вищеперерахованих рішень забезпечує їх очищення до необхідних вимог (повернення у виробництво, скид в каналізаційну мережу населеного пункту, відвід у водойму чи дренаж).

Технологічна схема – очисні споруди від агрокомплексу

агрокомплекс

ПЕРЕДЗВОНІТЬ МЕНІ
+
Передзвоніть мені!