Сепаратор жиру

Реконструкція очисних споруд

Актуальною проблемо для більшості невеликих міст, сіл та смт є існуючі очисні споруди термін експлуатації яких більше 50 років.  Існуючі очисні споруди є застарілими і не виконують основні функції – очистки  господарсько-побутових стічних стічних вод.  У зв’язку з чим відбувається забруднення навколишнього середовища не очищеними стічними водами, особливо поверхневих водних об`єктів. Не правильна експлуатація очисних споруд  та закінчення гарантійного терміну основного обладнання призводять погіршення показників якості очищеної води. Даний тип очисних споруд потребує негайної модернізації або реконструкції.

Основними проблемами існуючих очисних споруд є:

Будівельна частина Технологічна частина
Аварійний стан основних залізобетонних та металевих  конструкцій На очисних споруд закладено радянське повітродувне обладнання, яке має низьку енергоефективність (затрачають велику кількість електроенергії)
Зношеність технологічних трубопроводів та запірної арматури Технологічне обладнання пошкоджене та не експлуатується (компресорів, насосного обладнання) внаслідок чого очисні споруди працюють не на повну потужність або з низькою якістю очищення води.
Пошкодження та неналежний стан решіток, піскоуловлювачів, мулових майданчиків, відстійників, тощо. Застаріла технологія очищення стічних вод, що не дозволяє отримати якість очищеної води до нормативних показників
Занедбаний стан допоміжних будівель та ємкостей (адміністративної будівлі, каналізаційних насосних станцій, тощо). Не вирішено питання з осадом: Відсутня система зневоднення осаду, занедбаний стан та переповнення мулових майданчиків, які крім того займають велику площу
Зруйнований стан зовнішніх мереж Відсутня або досить примітивна система автоматизації очисних, що веде за собою необхідність у великій кількості обслуговуючого персоналу та неможливість безперебійної роботи станції при виникненні будь яких несправностей чи аварійних ситуацій
Відсутня система знезараження очищених стічних вод, що призводить до потрапляння

патогенних мікроорганізмів у ґрунтові води

ТОВ «Е.Т.Е» пропонує заходи по вирішенню даних проблем з мінімальними затратами:

 1. Розробка робочого проекту по реконструкції існуючих очисних споруд. Супровід в узгодження у експертних організаціях робочого проекту.
 2. Проведення ремонтно-відновлювальних робіт існуючих очисних споруд
  • відкачування стічних вод з існуючих залізо-бетонних (металевих) ємкостей;
  • демонтаж зношених металевих конструкцій, трубопроводів, систем аерації, тощо;
  • Виконання ремонтно-відновлювальних робіт існуючих очисних споруд на підставі дефектного акту;
  • Нанесення гідроізоляційного покриття на внутрішні частини існуючих залізобетонних конструкцій (первинні відстійники, аеротенки, вторинні відстійники), нанесення антикорозійного покриття на існуючі металеві конструкції існуючих очисних споруд.
 1. Виконання робіт по технічному переоснащенню існуючих очисних споруд
  • Модернізація технології очищення стічних вод відповідно сучасних методів очистки (патент України на винахід №116322).
  • Заміна необхідних трубопроводів та запірної арматури на сучасні та довговічні;
  • Заміна технологічного обладнання (піскоуловлювачі, вторинні відстійники, фільтри доочищення, денітрифікатори, тощо) на обладнання виробництва ТОВ «Е.Т.Е», що виготовляються згідно ТУ У 42.2-38674771-002:2015. Типові установки цих комплексів дозволені до використання і мають висновки державної санітарно-епідеміологічної експертизи МОЗ України за № 05.03.02-07/53401 від 03.12.2015р.
  • Комплектація очисних споруд сертифікованим технологічним обладнанням провідних Європейських виробників (насоси, повітродувне обладнання, аератори, дегідратори, комбіновані блоки механічного очищення, блок знезараження очищених стічних вод, тощо), що дозволить значно покращити енергоефективність станції;
 2. Автоматизація очисних споруд
 3. Монтаж, підключення технологічного обладнання та налаштування роботи очисних споруд.
 4. Навчання обслуговуючого персоналу.
 5. Проведення сервісного та гарантійного обслуговування очисних споруд.

Виконання вищеперерахованих заходів забезпечить:

 • Отримання якості очищення стічної води до норм скиду в ґрунтовий потік або водний об’єкт;
 • Зменшення площі очисних споруд без погіршення якості очищеної води;
 • Компактність розміщення очисного обладнання, при цьому скоротивши довжини комунікацій, кількість арматури, насосів та допоміжного обладнання;
 • Збільшення енергоефективності станції за рахунок заміни обладнання та встановлення динамічного рівня на очисних (при залпових скидах система повітродувного обладнання працює на повну потужність, а при мінімальних лише на половину потужності);
 • Дистанційний контроль та управління очисними спорудами, що дозволить зменшити кількість необхідного обслуговуючого персоналу;
 • Зменшення об’ємів відходів у 2-3 рази в порівнянні з традиційними схемами. Зневоднення утворюваного осаду до 75% для можливості його вивозу на ТБО, що дозволить вивести з експлуатації існуючі мулові майданчики (карти).

Залишити відповідь