Реконструкція очисних споруд

Актуальною проблемою для більшості невеликих міст, сіл та смт є наявний очисні споруди (зазвичай: КУ-100, КУ-200, КУ-400, Ку-500 і т.д.) термін експлуатації яких вже більше 50 років (реконструкція яких за цей час або не проводилася або проводилася лише частково).  Більшість таких очисних споруд є застарілими та не виконують своїх основних функцій – очищення  господарсько-побутових стічних вод.  У зв’язку з чим відбувається забруднення навколишнього середовища неочищеними стічними водами (особливо поверхневих водних об`єктів). Не правильна експлуатація очисних споруд  та закінчення гарантійного терміну основного обладнання призводять погіршення показників якості очищеної води. Даний тип очисних споруд потребує негайної модернізації або реконструкції.

Основні проблеми наявний очисних споруд та ряд заходів, що ми пропонуємо виконати для їх рішення:

Будівельна частина

Проблема Рішення
Аварійний стан основних залізобетонних та металевих  конструкцій (ємностей) Виконування ремонтно-відновлювальних робіт залізобетонних та металевих конструкцій (ємностей). Нанесення гідроізоляційного покриття на внутрішні частини наявний залізобетонних конструкцій (первинні відстійники, аеротенки, вторинні відстійники). Нанесення антикорозійного покриття на наявний металеві конструкції.
Зношеність технологічних трубопроводів та запірної арматури Демонтаж та заміна технологічних трубопроводів та запірної арматури на сучасні та довговічні
Пошкодження та неналежний стан решіток, пісковловлювачів, мулових майданчиків, відстійників тощо Заміна решіток на комбіновані блоки механічного очищення. Реконструкція наявних пісковловлювачів з утворенням в їх конусній частині зваженого шару піску для покращення його видалення. Виведення з експлуатації мулових майданчиків. Заміна технологічного обладнання відстійників.
Занедбаний стан допоміжних будівель (адміністративної будівлі, каналізаційних насосних станцій тощо). Виконання ремонтно-відновлювальних робіт допоміжних будівель на підставі дефектних актів
Зруйновані або в неналежній стіні зовнішні мережі Реконструкція зовнішніх мереж
Велика площа розміщення очисних споруд Зменшення площі очисних споруд без погіршення якості очищеної води.

Компактність розміщення очисного обладнання, при цьому скоротивши довжини комунікацій, кількість арматури, насосів та допоміжного обладнання. Оптимізація площі розміщення очисних споруд шляхом виведення з експлуатації наявний мулових карт (майданчиків)

Технологічна частина

Проблема Рішення
Технологічне обладнання пошкоджене та/або не експлуатується (компресори, насосне обладнання, і т.п). Як наслідок очисні споруди працюють не на повну потужність або з низькою якістю очищення води.  Заміна технологічного обладнання (пісковловлювачі, вторинні відстійники, фільтри доочищення, денітрифікатори тощо) на обладнання виробництва компанія «Е.Т.Е», що виготовляються згідно ТУ У 42.2-38674771-002:2015. Типові установки цих комплексів дозволені до використання і мають висновки державної санітарно-епідеміологічної експертизи МОЗ України за № 05.03.02-07/53401 від 03.12.2015р.

Комплектація очисних споруд сертифікованим технологічним обладнанням провідних Європейських виробників (насоси, повітродувне обладнання, аератори, дегідратори, комбіновані блоки механічного очищення, блок знезараження очищених стічних вод тощо).

Вищеперераховані рішення забезпечать функціонування станції на повну потужність з отриманням очищеної води з нормативними показниками

 Низька енергоефективність (затрачають велику кількість електроенергії) повітродувного  обладнання  Збільшення енергоефективності станції шляхом заміни технологічного обладнання та встановлення динамічного рівня на очисних. (При залпових скидах система повітродувного обладнання працює на повну потужність, а при мінімальних лише на половину потужності).
Застаріла технологія очищення стічних вод, що не дозволяє отримати якість очищеної води до нормативних показників  Модернізація технології очищення стічних вод відповідно сучасних методів очищення (патент України на винахід №116322), що забезпечить отримання якості очищення стічної води до норм скиду в ґрунтовий потік або водний об’єкт
Не розв’язувати питання з осадом. Відсутня система зневоднення осаду, занедбаний стан та переповнення мулових майданчиків, які, крім того займають велику площу  Зменшення об’ємів відходів у 2-3 рази в порівнянні з традиційними схемами. Зневоднення утворюваного осаду до 75% для можливості його вивозу на ТБО, що дозволить вивести з експлуатації наявний мулові майданчики (карти).
Відсутня або досить примітивна система автоматизації очисних, що веде за собою необхідність у великій кількості обслуговуючого персоналу та неможливість безперебійної роботи станції при виникненні будь-яких несправностей чи аварійних ситуацій Встановлення сучасної системи автоматизації очисних споруд.  Встановленням GPRS-модулів для можливості здійснення дистанційного контролю та управління всіх технологічних процесів, що забезпечить  безперебійну роботу станції в аварійних ситуаціях та дозволить  зменшити кількість необхідного обслуговуючого персоналу.
Відсутня система знезараження очищених стічних вод, що призводить до потрапляння патогенних мікроорганізмів у ґрунтові води  Встановлення сучасних систем знезараження очищених стічних вод.

Наші спеціалісти наддадуть всю необхідну інформацію для вирішення питань.

Першим кроком у реконструкції є обміри та обстеження стану наявний очисних споруд для визначення масштабів руйнування. Після даного етапу наша компанія розробляє проєктну документацію по реконструкції очисних споруд з супроводом її узгодження в експертних організаціях