Очисні споруди для текстильних підприємств

Стічні води від текстильного виробництва поступають від різних технологічних операцій і мають складний хімічний склад. Стічні води текстильної промисловості характеризуються наявністю зважених речовин, сульфатів, хлоридів, сполук фосфору й азоту, нітратів, заліза, цинку, хрому, нікелю, а також легкоспливаючих агресивних речовин (ЛСАР).

Основними забруднюючими речовинами стічних вод текстильних підприємств є барвники аніоноого і катіонного типів органічного та неорганічного походження

Технологічні процеси на підприємствах текстильної промисловості дуже різноманітні, в зв’язку з чим концентрації домішок, що містяться в виробничих стічних водах, і їх якісний склад можуть варіюватися в широких межах. Стічні води утворюються при переробці сировини (вовни, льону, бавовни), відбілюванні і фарбуванні волокон, їх посиленні клейкими речовинами, хімічній обробці і т.д.

Стічні води текстильних виробництв містять залишки волокон, грязьові частки, реагенти, поверхнево-активні речовини, барвники. Кількість забруднюючих речовин в стічних водах залежить від типу тканин, що виготовляються (натуральні або синтетичні), технології забарвлення, розчинності реагентів і барвників у воді.

Технологія очищення стічних вод

Спосіб очищення стічних вод від текстильних підприємств на установках “УМКА-WOOL” захищено заявкою на Винахід а 2018 08069 “Спосіб знебарвлення стічних вод”.

Технологія очистки виробничих стічних “УМКА-WOOL” вод базується на використанні комбінації фізико-хімічних (обробка-хімічними реагентами, флотація), механічних (усереднення, фільтрування) та біологічних (аеробне окислення) методів.

Фізико-хімічне передочищення для очищення виробничих стічних включає обробку реагентами. Даний процес забезпечується в реакторах при підтриманні високого рН середовища та постійним насиченням озоном. Відділення утвореного завису флотацією, забезпечується на флотаторах, при дозуванні хімічного реагенту для укрупнення завису. Додаткове насичення флотованого шламу повітрям створює сприятливі умови для сорбованих органічних з’єднань. Очисні споруди текстильного виробництва
P_20160928_154856_1_p Біологічне аеробне очищення в біофільтрах передбачає деструкцію білків, жирів, вуглеводів, поверхнево-активних речовин, аміака, аміно- і амідо – сполук бактеріями та простішими, які знаходяться як в іммобілізованому, так і у вільно плаваючому стані.
 Механічне доочищення передбачає фільтрування очищених стічних вод через фільтрувальну засипку для забезпечення найкращого ступеню освітлення стічних вод від залишкових завислих речовин та надлишкової біологічної плівки. image-0.02.01.dfd44614d12d08ab8542d5ed13c6680eeecbb6fbcc36fda415e81722cc1e7a89-V
 Фільтр-прес  Зневоднення осаду, що утворюється в процесі очищення стічних вод направляється на зневоднення на установку “УМКА-PRESS”. Зневоднений осад має вологість 75% та підлягає утилізації.

Доочищення стічних вод в природних умовах на біоплато передбачає доочищення стічних вод для забезпечення потрібного ступеню очищення для подальшого повторного використання у виробництві або скиду в рибогосподарську водойму II категорії.
Таке поєднання методів очистки стічних вод нівелює недоліки кожного з методів, що дозволяє ефективно проводити очистку, інтенсифікувати процеси біологічного перетворення речовин шляхом регулювання фізико-хімічних властивостей розчину.