УМКА-STEEL – очистка стічних вод від йонів важких металів

Рішення для очистки стічних вод від йонів важких металів «УМКА-STEEL» (Технічні умови ТУ У 25.6-38674771-005:2015), які містяться в промивній воді і концентрованих розчинах гальванічного виробництва та виробництва підприємств машинобудівництва. При очистці стічних вод з вмістом йонів важких металів розроблена і використовується комплексна технологія очищення багатокомпонентних стічних вод для видалення та знешкодження їх компонентів з врахуванням специфічності їх властивостей та концентрацій.

СУТНІСТЬ ТЕХНОЛОГІЇ

Комплексне очищення багатокомпонентних стічних вод базується на основних методах:

Коагуляція (електрокоагуляція);
Хімічне і динамічне осадження;
Окислення (відновлення) під дією хімічних реагентів;
Процес знешкодження забезпечується за допомогою автоматичного регулювання кислотності середовища та окисно-відновлювального потенціалу оброблювальних стічних вод.
Саме комплексна схема очистки багатокомпонентних стічних вод, забезпечує в сукупності маловідходність виробництва та його максимальну екологічну та економічну доцільність.

Блок схема технології очищення

УМКА-STEEL

КОНСТРУКТИВНЕ ВИКОНАННЯ

  • Все обладнання виготовлене з матеріалів (монолітний залізобетон, пластмаса, метал та ін.) відповідно до стандартів України.
  • Установка «УМКА-STEEL» займає мінімальну площу та може бути розміщена в існуючому приміщенні.