Гальванічне виробництво

Установка очистки стічних вод від іонів важких металів «УМКА-STEEL»

Гальванічне виробництво прийнято вважати чи не найбільш небезпечним джерелом, що негативно впливає на стан навколишнього середовища. Основна небезпека загрожує різним водойм, як підземним, так і поверхневим. При такому виробництві утворюється багато стічних вод, які і представляють максимальний рівень загрози. Ця вода характеристується вмісном великої кількості домішок важких металів, має, здебільшого, лужний склад, а також включає різноманітні високотоксичні з’єднання.

Зазвичай виділяють наступні стадії фізико-хімічного процесу гальванічної обробки поверхні:10.1

– Промивання і травлення

– Гальванічне виробництво (нанесення захисного покриття)

 

Основним компонентом стічних вод гальванічних виробництв є промивні води, які у великих кількостях використовуються у виробництві.

З іонів важких металів, що знаходяться в стічних водах, найбільш поширеними є хром, нікель і мідь.

Для очистки  стічних вод з вмістом іонів важких металів розроблена і використовується комплексна технологія очищення багатокомпонентних стічних вод для видалення та знешкодження їх компонентів з врахуванням специфічності їх 10.2властивостей та концентрацій. Рішення для очистки стічних вод від йонів важких металів «УМКА-STEEL» (Технічні умови ТУ У 25.6-38674771-005:2015), які містяться в промивній воді і концентрованих розчинах гальванічного виробництва та виробництва підприємств машинобудівництва.

Очищення стічних вод гальванічного виробництва і скорочення надходження гальванічних відходів в навколишнє середовище є важливим завданням нашої організації. З метою забезпечення стабільної роботи споруд і підвищення ефекту очистки, передбачається комбінований спосіб очистки стічних вод, що використовує методи  фізико-хімічного перетворення, гідродинамічного осадження та фільтрації.

Переваги застосування даної технології:

  • – Забезпечує очистку промивних вод до норм повторного використання в технологічному процесі для приготування ванн;
  • – Дозволяє отримати відносно малу кількість відходів, які за складом, фізико-хімічними та механічними властивостями придатні до утилізації;
  • – Компактне розміщення водоочисного устаткування, скоротивши протяжність комунікацій, кількість арматури, насосів і допоміжного обладнання;
  • – Дозволяє тримати значний економічний і соціальний ефект.