Спеціалізовані технології

home-watter-center-1Враховуючи науково-технічний досвід нашої фірми,
ми можемо розробити індивідуальні технологічні рішення для специфічних стічних вод.

 

Нами були розроблені та впроваджені технології

По селективному вилученню галогенів із підземних вод
для трьох основних типів розсолів: карбонатного, сульфатного, хлоридного при вмісті Br не менше 0,5 г/л, І – 0,1-0,02 г/л. Розроблена технологія переробки йод-бромних підземних вод дозволяє організувати отримання наступних йод- і бромпродуктів: кристалічного йоду; йод-пасти; бромистого заліза (ІІ); рідкого брому.
По утилізації спиртової барди.
передбачає переробку спиртової барди в готовий сухий кормоконцентрат для годування тварин та очистку декантату після центрифугування барди до норм скиду в рибогосподарську водойму.
По очистці фільтратів полігонів ТБО,
котрі характеризуються як концентровані багатокомпонентні розчини, надзвичайно різноманітної хімічної природи. Дренажні води полігонів ТБО відносяться до високо забруднених стічних вод, характеризуються високим (в сотні разів перевищує ГДК) вмістом токсичних органічних і неорганічних речовин, містять численні компоненти розпаду органічних сполук – проміжні та кінцеві продукти процесів розкладання компонентів відходів, що визначає темно-коричневий колір і неприємний запах фільтратних вод. Дана технологія дозволяє після нашої установки очищену воду повертати на пожежогасіння або скидати у рибогосподарську водойму.