Рішення по водопідготовці

Установка водопідготовки «Rezone+» забезпечує очищення води з підземних та поверхневих джерел. Зазвичай підземні води характеризуються підвищеним вмістом концентрації заліза, розчинних газів, каламутності, кольоровості та загальної жорсткості. Концентрації забруднень у поверхневих водах коливаються протягом року в періоди повені та паводків. Підбір оптимальної технології очищення здійснюється індивідуально після отримання кількісного та якісного складу води.home-watter-center-1

Сутність технології

Установка водопідготовки «Rezone+» для очищення підземних вод (безреагентні методи):

Аерація води
насичення води киснем повітря за допомогою компресорних установок
Фільтрування води
освітлення води на спеціальній фільтрувальній засипці, на поверхні якої в процесі експлуатації утворюється каталітична плівка. У зв’язку з чим за допомогою фільтрації відбувається як звичайне затримання забруднення із води так і процеси біологічного очищення. Регенерація фільтрувальної засипки здійснюється в гідроавтоматичному режимі за допомогою оброблювальної води без використання реагентів
Знезараження води
відповідно до ДБН В.2.5 – 74:2013 перед подачею споживачу очищена вода повинна знезаражуватись. Для знезараження води використовується знезаражуючий агент – озон, який має значно більшу активність в порівнянні з хлорвмісними реагентами, що забезпечує високий ступінь знищення хвороботворних вірусів та бактерій

Поверхневі води є багатокомпонентними, в зв’язку з чим перед подачею їх в мережу питного водопостачання передбачається їх підготовка на станціях знебарвлення, прояснення, дезодорації та знезараження. Технологія очищення поверхневих вод базується на реагентних та безреагентних методах.

Установка водопідготовки «Rezone+» для очищення поверхневих вод:

Механічна очистка
попередня фільтрація, відстоювання
Реагентна обробка
реагентний метод передбачає надання домішкам інших властивостей — процес коагуляції. При коагуляції проходить процес укрупнення завислих та колоїдних частинок
Фільтрування води
проціджуваня рідин і газів або зневоднення шламу проціджуванням через фільтрувальну перетинку
Дезодорація та знезараження води
знезаражуванню піддається вода, що використовується для господарсько-питних цілей