Очищення виробничих стічних вод від м’ясокомбінату із забійним цехом «УМКА-ORGANIC»

Техніко-комерційна пропозиція на впровадження станції очищення виробничих стічних вод від м’ясокомбінату

Загальна продуктивність станції, м3/добу 30
Кількість змін, шт 2
Гарантійний термін:

– на технологію очищення, років;

– на обладнання виробництва ТОВ «Е.Т.Е», років;

– на стандартне технологічне обладнання, рік

 

15

5

1

Вартість впровадження установки «УМКА- ORGANIC», грн.*

–         виконавча документація

–         технологічне обладнання «УМКА-ORGANIC»(виготовлення нестандартного обладнання та поставка стандартного  обладнання, щит КІПіА, трубопровідна та запірна арматура)

–         монтажні роботи та пусконалагоджувальні роботи

Загальна вартість установки «УМКА-ORGANIC», грн.*

 

*Вартість впровадження установки очищення виробничих стічних вод від м’ясокомбініту уточнюється для кожного конкретного випадку.

* У вартість впровадження не входить вартість загальнобудівельних робіт, влаштування зовнішніх мереж електропостачання, доставка.

Технологічна схема

Технологічна схема очищення виробничої стічної води від забійного цеху реалізується у вигляді етапів, які зображені на блок-схемі.

1- Блок анаеробного очищення

Стічні води від виробництва надходять в анаеробний біореактор, який додатково обладнується обладнанням для попередньої очистки для видалення жиру, великих органічних залишків, крові.

2 – Блок фізико-хімічного очищення

Попередньо очищена вода подається на флотаційну установку.

Флотаційна установка забезпечує локальну очистку стічних вод від основних видів забруднень: жирів, масел, завислих речовин, органічних домішок та інших забруднень. В установку входить змішувач, флотатор, реагентне господарство (баки приготування реагентів, насоси-дозатори та система перемішування) та блок напірної флотації. Флотація – спосіб очищення, що передбачає видалення забруднень за допомогою бульбашок повітря. Спливаючи, бульбашки захоплюють частини домішок і виносять їх на поверхню води, де утворюють плівку або пінний шар, який потім знімається спеціальними механізмами для збору флотошламу.

Флотатор

3 – Блок біологічного очищення

 Після флотаційної установки стічні води подаються на останній етап очистки – біологічне очищення. 

Біологічне очищення забезпечує видалення із стічних вод основної маси органічних забруднень. У ньому відбувається переведення частини пов’язаного азоту в газоподібний стан і виділення його в повітря, а також окислення органічних забруднень і переведення сполук азоту в нітратну форму. Біологічне очищення в аеротенку 8 здійснюється колонією вільно плаваючих мікроорганізмів – активним мулом. Розділення мулової суміші та часткове доочищення очищених стічних вод забезпечується у відстійнику. В процесі біологічного очищення відбувається приріст активного мулу, в результаті цього збільшується його кількість.

1

Аераційна система

Біологічна очистка стічних вод

Відстійник

Очищена вода відповідає нормам для скиду в ґрунтовий потік і може бути використана на технічні потреби.

Осад, який утворюється скидається в ємкість осаду і по мірі накопичення вивозиться (можна використовувати в якості добрив).