Очистка стічних вод гальванічного виробництва

Для ПАТ «Полтавський алмазний інструмент» ТОВ «Е.Т.Е» розробило установку очищення промивних стічних вод і забрудненої підземної води споруд інженерного захисту підземних вод продуктивністю 2,0 м3/год, що призначена для очистки стічних вод гальванічного виробництва від йонів важких металів (Cu2+, Ni2+) та забрудненої підземної води споруд інженерного захисту (Cr6+) до нормативів скиду у міську каналізацію м. Полтава.

Для зменшення експлуатаційних витрат на обслуговування установки очищення спеціалістами ТОВ «Е.Т.Е» був реанімований метод електрокоагуляційної обробки, що дозволяє відмовитись від використання дороговартісного коагулянту.